Show More

המומלצים שלי

במסגרת תפקידי אני עובד עם גופים, אנשי מקצוע ומכונים רבים, צירפתי מספר המלצות לשימושכם:

אני מאמין בשיטת עבודה מרובת דעות ואנשי מקצוע, שיתוף פעולה בין אנשי מקצוע בעיני הם לטובת המטופל. איש מקצוע שמזדהה עם חשיבה כזו לטובת הלקוח או המטופל, יכול לראות זאת כהזמנה משותפת לכל דבר ועיניין. 
מוזמנים ליצור עימי קשר כאן >>

Show More